Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Imieniny zucha

Imieniny zucha

Dnia 29 lutego 2012 roku w Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu  zuchy z pięciu gromad z Jaszczwi i Jedlicza, działających w Związku Drużyn ZHP Ziemi Jedlickiej świętowały odbywające się raz na cztery lata „Imieniny zucha.” Konkurencje sportowe przeplatane były zuchowymi piosenkami, pląsami, okrzykami oraz słodkim poczęstunkiem.

W czasie imprezy uczestnicy samodzielnie  wykonali imieninowe upominki, które wręczyli sobie wzajemnie. Otrzymali również medale, dyplomy. Namiestniczka zuchowa hm. Kamila Frydrych wręczyła każdemu zuchowi imieninowe kartki z życzeniami.

GALERIA ZDJĘĆ

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP