Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Niecodziennych warsztaty…

Cóż to był za weekend! Niecodziennych warsztaty… Warsztaty twórczo - psychologicznych “Expressio”! 

W piątek (tj. 18 listopada) uczestnicy rozpoczęli od zajęć integracyjnych, aby umocnić więzi jakie ich łączą. Wieczorem na uczestników czekała przygotowana dla nich gra, której motywem przewodnim była fantastyka - najzabawniejsze okazały się kalambury! 

W sobotę (tj. 19 listopada) był w planach bardzo intensywny dzień… Uczestnicy rozpoczęli od zaprawy porannej, która okazała się zajęciami tanecznymi! Zumba, rumba, tango, callanetics… To wszystko na jednych zajęciach! Po energicznym poranku na druhny i druhów czekały zajęcia psychologiczno - filozoficzne… Mieli okazję do refleksji nad swoim życiem, do zmiany poglądów, planów… Zajęcia, z pozoru nudne, okazały się naprawdę ciekawe i wymagające! W przerwie między blokami psychologicznymi, odbyły się zajęcia twórcze, na których wędrownicy tworzyli bajtramy przy muzyce, a skończyło się na zaciętej bitwie na farbę… 

Po zajęciach twórczych przyszedł czas na zajęcia psychologiczno - motywacyjne, na których harcerze zajęli się omawianiem osobowości człowieka… Mieli możliwość autorefleksji oraz zmiany nastawienia w stosunku do siebie i innych, a takie w stosunku do otaczającego ich świata… Zajęcia skończyły się bardzo pozytywnym akcentem, a mianowicie… Bitwą na proszek holi! Cali w kolorowym proszku, szczęśliwi, zjadłwszy obiad, udali się na zajęcia koncentracyjne, na których rozmawiali o życiu chwilą i o skupieniu się na niej!  Smacznym akcentem zajęć była czekolada - bardzo oryginalna w smaku. 

Dopełnieniem zajęć koncentracyjnych była joga… Uczestnicy dzielnie ćwiczył pod czujnym okiem instruktorów - fizjoterapeutów, zajęcia zakończyli medytacją oraz chwilą na przytulasy! Świeczkowiskiem, które dotyczyło wędrownictwa jak i samych wędrowników, było podsumowaniem i zakończeniem sobotniego szaleństwa. Wędrownicy stworzyli drzewo wartości, które zawiśnie w naszym Hufcu! 

W niedzielę (tj. 20 listopada) harcerze ponownie rozpoczęli dzień od energicznych zajęć tanecznych, po których udali się na zajęcia z Konstytucji Wędrowniczej - zajęcia z pewnością przydadzą im się w niedalekiej przyszłości. Kolejne zajęcia dotyczyły planowania czasu jak i nie trwonienia czasu na jego planowanie - bardzo przydatne i praktyczne! Na zakończenie ponownie odbyły się zajęcia twórcze, na których uczestnicy warsztatów łączyli swoje dzieła w spójną całość tworzącą cykl pór roku! 

Warsztaty okazały się być świetną inicjatywą, która wyzwoliła w wędrownikach mnóstwo pozytywnej energii oraz chęć działania.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP