Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Harcmistrzyni Danuta Bok z tytułem "WOLONTARIUSZ ROKU 2016"

Wolontariat harcerski w Krośnie oceniany jest bardzo wysoko. Tak jak w latach poprzednich i w roku bieżącym wśród najlepszych nie zabrakło instruktorów Hufca. W kategorii wolontariat indywidualny laureatką została zasłużona instruktorka, wieloletnia zastępczyni Komendanta harcmistrzyni Danuta Bok. Druhna Danuta Bok to człowiek z ogromną siłą oddziaływania na młode pokolenie.

Całe swoje dorosłe życie "zadedykowała" harcerstwu i wychowaniu młodzieży na dobrych ludzi. W ZHP nieprzerwanie od 1966 roku i nierozerwalnie związana z krośnieńskim Hufcem, w którym jako wolontariuszka pracuje od 1990 roku. Codziennie "na posterunku", traktując to jako miejsce pracy, z tą tylko różnicą , że nie za pieniądze, a z przeświadczenia, że to co robi ma sens i jest potrzebne zarówno harcerstwu jak i środowisku.

50 lat wzorowej służby instruktorskiej i nadal ogromne zaangażowanie w działalność harcerską to osiągnięcia jakimi poszczycić mogą się nieliczni. Rozwiązywanie trudnych spraw, ciężka niekiedy praca nigdy  Jej nie zraża, wręcz mobilizuje do realizacji nakreślonych zadań.
Dokonaniami mogłaby obdzielić kilka osób. Wielu wychowanków- harcerzy i instruktorów, a było ich wielu, poszło wskazaną im drogą i naśladuje, bądź próbuje naśladować Jej postawę - postawę mistrza i wychowawcy. Często powtarza, że z każdego człowieka można wydobyć to co w nim dobre, trzeba tylko do niego dotrzeć.

Zawsze skromna, skupiona, nie czekająca na pochwały, ale z wielką charyzmą i chęcią służenia innym. Osoby mające styczność z harcmistrzynią Danusią są zawsze pod wielkim wrażeniem. Jej perfekcjonizmu i ciągłego doskonalenia się w metodyce harcerskiej.

Statuetkę z tytułem "Zasłużony dla wolontariatu 2016" odebrała 2 grudnia podczas uroczystej gali w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Druhno Danusiu, jesteśmy dumni i gratulujemy!

 

fot.: www.cwop.krosno.pl

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP