Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Obiecuję być dobrym zuchem

Równolegle z 14 Drużyną Harcerską „Watra”, w 2011 r. w Zespole Szkół Publicznych w Równem powstała 14 Gromada Zuchowa „Mieszkańcy Galaktyki”.

W styczniu mija 6 lat instruktorskiej służby drużynowych i wspólnego działania na rzecz wychowania do wartości patriotycznych. Tak się jakoś złożyło, że obydwie organizacje mają bliźniacze numery, co zbliża nas ze sobą jeszcze bardziej. Przynależność to gromady to wspaniały start, żeby zostać harcerzem i tak się zwykle składa, że zuchy zasilają później szeregi harcerskie „Watry”. Bo jak mówi piosenka: „Zuchy to morowa wiara, przyznacie to sami. Jak dorosną i zmądrzeją, będą harcerzami”. 14 GZ „Mieszkańcy Galaktyki” to jedyna gromada zuchowa w Gminie Dukla, która zrzesza tak młodych członków Związku Harcerstwa Polskiego. Funkcję drużynowej pełni w niej druhna Barbara Klecha, obecnie w trakcie próby na stopień przewodnika. W tym roku gromada liczy 12 zuchów w wieku 8-9 lat, które systematycznie spotykają się na zbiórkach prowadzonych przez druhnę Basię. Podczas nich, dzieci doskonalą wiedzę i umiejętności zuchowe zgodnie z metodyką harcerską. Zbiórki zuchów to forma kształtowania młodych charakterów, spędzania wolnego czasu, alternatywa na nudę i miejsce wspaniałej zabawy.

Z racji tego, że rok 2016 był Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, 14 Gromada Zuchowa przystąpiła do zdobywania odznaki „Chrzest 966” zgodnie z propozycją programową Głównej Kwatery ZHP „Dawno, dawno temu, kiedy wszystko się zaczęło”. W ramach programu, zuchy wykonały trzy zadania, za co otrzymały pamiątkowy dyplom i odznaki. Pierwsze zadanie polegało na odwiedzeniu miejsca związanego z początkami państwa polskiego. Zuchy uczestniczyły więc w wycieczce do Karpackiej Troi w Trzcinicy. Była to niezwykła lekcja historii, a największą atrakcją niewątpliwie udział w warsztatach ceramicznych. Kolejne zadanie to zbiórka na temat Chrztu Polski, podczas której zuchy przeniosły się do domu Dobrowoja i nauczyły m.in. słowiańskiej zabawy „cetno-licho” opisanej przez Wincentego Kadłubka. I trzecie, ostatnie zadanie, to służba związana z upamiętnieniem wydarzenia związanego z powstaniem państwa polskiego. W ramach jego realizacji, 14 GZ przygotowała akademię dla całej szkoły z okazji Święta Flagi obchodzonego corocznie 2 maja. Podczas tej uroczystości zuchy przedstawiły legendę o Lechu, Czechu i Rusie i znakomicie wcieliły się w powierzone im role. 

Wychowanie w ZHP odwołuje się do wartości, których odzwierciedleniem są Prawo i Obietnica Zucha. Prawo Zucha to sześć punktów, które wytyczają kierunek wychowania najmłodszej grupy wiekowej: 1.Zuch kocha Boga i Polskę. 2.Zuch jest dzielny. 3.Zuch mówi prawdę. 4.Zuch pamięta o swoich obowiązkach. 5.Wszystkim jest z zuchem dobrze. 6.Zuch stara się być coraz lepszy. 1 grudnia 2016r. był dniem szczególnym i wyjątkowym dla zuchów 14 GZ „Mieszkańcy Galaktyki”. Otóż, odbyła się w nim Obietnica Zucha, na której swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. „Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha” – to najważniejsze słowa, które zuchy wypowiedziały podczas uroczystości i w obecności namiestniczki harcerskiej pwd. Katarzyny Kołodziej. Następnie zostały przez nią pasowane i otrzymały znaczek zucha. Zanim jednak złożyły obietnicę, musiały wykonać szereg zadań oraz przejść Próbę Odwagi i Próbę Wyparzania Języka. Ta ostatnia wzbudziła chyba najwięcej emocji, bo eliksir prawdomówności przygotowany przez harcerzy nie należał do najsmaczniejszych. Dziękuję panu burmistrzowi, pani dyrektor, nauczycielom, rodzicom i harcerzom za udział w imprezie.

dh Barbara Klecha
Drużynowa 14 GZ „Mieszkańcy Galaktyki”

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP