Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Odsłonięcie obelisku „Żołnierzom Wyklętym” i ofiarom komunizmu w Krośnie

26 lutego 19 DH im. J. Piłsudskiego z Jaszczwi wraz z pocztem sztandarowym reprezentowała Hufiec w uroczystości odsłonięcia szczególnego obelisku.

Upamiętniono w ten sposób ofiary aresztowań i prześladowań przez NKWD i UB po 1944 roku w Krośnie. Wcześniej złożone zostały kwiaty pod tablicą na budynku dawnego Urzędu Bezpieczeństwa. Sylwetki zamordowanych przypomniał poseł Piotr Babinetz, a apel pamięci odczytał hm. Piotr Lubaś. Dziękujemy za godne reprezentowanie krośnieńskiego harcerstwa harcerzom z 19-ki wraz z drużynowym hm. Piotrem Lubasiem i dh. Klaudii Mercik z 8 DH z Krościenka Wyżnego- niezastąpionej hejnalistce.

Zdjęcia zostały wykonane przez p. Piotra Dymińskiego.

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP