Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Spotkanie pokoleń z okazji Dnia Myśli Braterskiej

25 lutego w Gimnazjum Publicznym w Lubatowej 180 harcerzy, uczestników zlotu, zuchy z 16 GZ „Słoneczne Promyczki” z miejscowej SP zameldowało się na uroczystym apelu w ramach spotkania pokoleń.

Aż miło było patrzeć jak pięknie prezentują się reprezentacje poszczególnych drużyn. Apel miał charakter szczególny z kilku powodów- przyjęcie zobowiązania instruktorskiego, przypomnienie idei DMB połączone z wyróżnieniami i podziękowaniami oraz spotkanie harcerskich pokoleń. Zaproszeni seniorzy i sympatycy naszej organizacji nie kryli wzruszenia , powróciły wspomnienia, jakby ubyło lat.

Zobowiązanie instruktorskie od druhen Zuzanny Józefczyk, Barbary Klechy, Doroty Nycz i druha Krzysztofa Merkwy odebrał komendant hm. Jan Borek, a okolicznościową gawędę z przesłaniem od hm. Danuty Bok - przewodniczącej Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich wygłosiła hm. Elżbieta Wawrzkiewicz. Nie zabrakło podziękowań i wyróżnień dla drużynowych i funkcyjnych Hufca a także naszych sojuszników i przyjaciół. Szczególne podziękowanie wręczono hm. Adamowi Krzanowskiemu - niestrudzonemu dokumentaliście historii i dokonań krośnieńskiego harcerstwa.

Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez 11 DH z Lubatowej, 2 DH z Krosna oraz 16 GZ z Lubatowej przypomniał ideę  DMB  i dostarczył wielu wzruszeń. Apel z pięknym programem i harcerską  oprawą był wspólnym spotkaniem kilku harcerskich pokoleń Hufca. Apel zakończył wspólne świętowanie DMB, harcerze powrócili do swoich zajęć programowych zaś seniorzy, drużynowi, nasi sojusznicy na czele z dyrektorami miejscowych szkół spotkali się w kawiarence zlotowej przy ciastku i kawie. Wspominano lata młodości, harcerskie przeżycia, przyjaźnie, niektóre trwające do dziś, a co najważniejsze nie szczędzono słów uznania dla młodej kadry instruktorskiej Hufca - organizatorów zlotu. Zachęceni śpiewem zuchów i harcerzy seniorzy udowodnili, że im również śpiew nie jest obcy, a prym wiodła hm. Zofia Wójtowicz. Szkoda, że czas był nieubłagany i trzeba było się rozstać, ale z nadzieją na kolejne takie sympatyczne spotkania.

Zdjęcia zostały wykonane przez p. Dariuszq Stawarskiego.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP