Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Harcerskie Spotkanie Pokoleń w Korczynie

Od wielu lat harcerstwo stanowiło bardzo ważny element życia społecznego i wychowawczego w Korczynie.

Początki działania organizacji sięgają 1936 roku wtedy to powstała pierwsza drużyna zuchowa, którą założyła druhna Helena Ergietowska (Pelczar). Od tego czasu organizacja w Korczynie prężnie rozwijała się (z pominięciem okresu okupacji i lat 1950 – 1956) dzięki wspaniałym instruktorom. Szczególny wkład w życie harcerskie wniosły nauczycielki – instruktorki harcmistrzynie Helena Pelczar i Stanisława Urbanek. Harcerstwo stanowiło atrakcyjną formę spędzenia wolnego od zajęć szkolnych czasu, uczyło wartości, nie tylko patriotycznych, ale uwrażliwiało na potrzeby społeczne i ekologiczne. Dodatkową atrakcją dla młodzieży, szczególnie ze środowiska wiejskiego była możliwość atrakcyjnych wakacyjnych i feryjnych wyjazdów w różne ciekawe zakątki kraju i za granicę.

W 80 rocznicę powołania pierwszej drużyny z okazji Dnia Myśli Braterskiej w dniu 3 marca  2017 r. w Zespole Szkół w Korczynie odbyło się spotkanie harcerskich pokoleń. Przybyli harcerze, instruktorzy miejscowi, ale również dzisiaj zamieszkujący w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Przemyślu. Zebranych powitał dyrektor Zespołu Szkół, mgr Artur Stodolak. Miłym akcentem wprowadzającym w nastrój spotkania był występ najmłodszych dzieci.

Drużynowi drużyn harcerskich i zuchowych rozpalili „swieczkowisko” symbolizujące tradycyjne ognisko harcerskie. Gorąco powitano zasłużonych instruktorów starszego pokolenia: dh. Danutę Belczyk, Zofię Gonet, Marię Pelczar, Kazimierę Półchłopek, Marię Pelczar-Pieniążek, Józefa Kaczora, Ryszarda Soleckiego jak i  grono najmłodszych drużynowych z ostatnich lat. Była to wzruszająca chwila gdy ten symboliczny harcerski ogień rozpalali  wspólnie starzy i młodzi drużynowi z kilku pokoleń harcerzy. Głównym punktem programu była prezentacja multimedialna fotografii z historii harcerstwa obejmująca okres od 1912 do dnia dzisiejszego. Prezentowane  zdjęcia  wywoływały  u uczestników  wspomnienia  związane  z harcerską służbą. Przypominały piękne chwile z biwaków, rajdów, obozów i uroczystości harcerskich. Uczestnicy spotkania aktywnie uczestniczyli w prezentacji, wspominali dawne wydarzenia. Pokaz został wzbogacony piosenkami w wykonaniu 20 Drużyny Harcerskiej „Pagoda” z Korczyny.

Po prezentacji  uczestnicy spotkania wspominali swoje harcerskie przygody wertując zgromadzone z kilkudziesięciu lat kroniki zuchowe, harcerskie i z obozów harcerskich. Każdy chciał odnaleźć siebie na na starych kartach kronik, zobaczyć  dawnych kolegów i koleżanki. Była to kolejna okazja do miłych wspomnień i wzruszeń. Wiele radości sprawiały osobiste spotkania harcerzy, często po wielu latach. W trakcie uroczystości złożono kwiaty pod tablicą, odsłoniętą w 2010 r. upamiętniającą druhny Helenę Pelczar i Stanisławę Urbanek.

hm. Henryk Bogacz
phm. Krzysztof Urbanek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP