Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Warsztaty dla drużynowych "Wśród wichrów i fal".

Zapraszamy na warsztaty programowo-metodyczne "Wśród wichrów i fal". 

Referaty Harcerski i Starszoharcerski Chorągwi Podkarpackiej ZHP zapraszają drużynowych i przybocznych drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wielopoziomowych na warsztaty programowo-metodyczne "Wśród wichrów i fal". Odbędą się one w trzech edycjach (ten sam program w trzech różnych miejscach chorągwi). Na pierwszą edycję zapraszamy do Krosna w dn. 7-9.04.2017 r.

Do udziału w pierwszej edycji zapraszamy drużynowych i przybocznych drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wielopoziomowych z hufców: Bieszczadzkiego, Brzozów, Jasło, Krosno, Ziemi Sanockiej i Ziemi Pilźnieńskiej. Warsztaty odbędą się w dn. 7-9.04.2017 r. w jednej ze szkół w Krośnie - nocleg na karimatach. Koszt warsztatów to 30 zł (w tym zakwaterowanie, obiad w sobotę, ubezpieczenie, materiały programowe). Zgłoszenia przyjmowane są do 2.04.2017r. drogą elektroniczną poprzez ten formularz.

Wpłaty prosimy kierować na konto Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP o numerze 21 1240 2614 1111 0010 6755 6020 tytułem: "imię nazwisko, składka zadaniowa na warsztaty dla drużynowych" do dnia 2.04.2017 r.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP