Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

XIX ZŁAZ KREGÓW SENIORÓW CHORĄGWI PODKARPACKIEJ w IWONICZU ZDROJU

W dniach 26-28 maja nasz Krąg Seniorów im. hm. Stanisława Nowakowskiego gościł w Iwonicz Zdroju seniorów z całego Podkarpacia.

W gościnnych progach internatu Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich zameldowali się seniorzy z Jasła, Łańcuta, Przemyśla, Sanoka, Rzeszowa no i nasi członkowie Kręgu. Program był urozmaicony, a piękna pogoda towarzyszyła przez wszystkie dni. Było zwiedzanie uzdrowiska z przewodnikiem, spotkanie z zuchami z 16 GZ "Słoneczne Promyczki" w Lubatowej i wizyta w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukli. Nie mogło zabraknąć odwiedzenia kościoła oo. Bernardynów, gdzie w 1997 roku przebywał  nasz święty papież Jan Paweł II i przepięknego kościoła parafialnego p.w. Marii Magdaleny,  a także złożenia kwiatów pod Krzyżem Pojednania. Zwiedzanie dukielszczyzny zakończyło się odwiedzeniem Pustelni Jana. Zgodnie z harcerską tradycją wieczory były obrzędowe. Pierwszy przy kominku ,a drugi przy ognisku. Były gawędy hm . Adama Krzanowskiego o historii i dorobku krośnieńskiego harcerstwa  i hm. Elżbiety Wawrzkiewicz o roli seniorów w strukturach  ZHP i łączności  międzypokoleniowej. Zaproszeni na ognisko harcerze z 8 DH z Krościenka Wyżnego swoim pięknym śpiewem sprawili, że wszyscy poczuli się  jak za dawnych lat. Było to swoiste spotkanie pokoleń. W ognisku uczestniczył komendant hm. Jan Borek. Podziękował gościom za przyjazd, a organizatorowi hm. Janowi Omachlowi za wzorowe przygotowanie Złazu, życząc wszystkim wielu jeszcze takich spotkań. Ostatni dzień to udział we mszy św. i złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym Rzeczpospolitą Iwonicką i "Akcję Burza". Dzięki darczyńcom: Uzdrowisku Iwonicz SA i Wytwórni Wody "Iwoniczanka" dla wszystkich Kręgów były drobne upominki, a każdy uczestnik mógł posmakować wód leczniczych i mineralnych.

W miłej atmosferze, w braterskim kręgu, żegnając się  z żalem, że to już koniec, wszyscy życzyli sobie spotkania za rok i co najmniej tylu doznań i przeżyć. Podziękowanie należy się wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia, bez ich wsparcia i pomocy nie udałoby się to co się udało.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP