Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Zlot Chorągwi Podkarpackiej w Olchowcu

W dniach 13-18 sierpnia osiemdziesięciu pięciu harcerzy i harcerek z naszego Hufca (2 DH, 4 DH, 6 DH, 8 DH, 11 DH, 12 DH, 18 DH, 19 DH i 20 DH) brało udział w drugim Zlocie Chorągwi.

Tegoroczna edycja odbyła się w Olchowcu na Stanicy Hufca ZHP Tarnobrzeg. Komendantem Zlotu był hm. Łukasz Wójcik. Zlot „Pod żaglami” obejmował trzy podobozy. W każdym z nich znaleźli się nasi harcerze. Podobóz wędrowniczy nosił nazwę „Fregata”, harcerzy starszych „Bryk” oraz harcerzy „Szkuner”. Tematyka zlotu nawiązywała do ruchu wodnego w setną rocznicę jego utworzenia. W pierwszy dzień Zlotu uczestnicy przygotowywali swoje podobozy, zajmowali się pionierką i rozstawianiem namiotów. Głównymi tematami poszczególnych dni Zlotu była: Służba, Woda i Wędrówka. Każda z grup metodycznych wzięła udział w tych zajęciach. Harcerze podjęli służbę w sprzątaniu magazynów, przy budowaniu ogrodzeń, czy podczas zabawy z najmłodszymi. Wędrowali szlakami zapomnianymi w Bieszczadach, a także tymi znanymi np. na Rawki czy szczyt Krzemieniec. Zajęcia na wodzie nauczyły harcerzy odpowiedzialności i pracy w zespole. Harcerze poznali zasady wodnego stylu życia na jachtach, łódkach czy kajakach. Dzień 15 sierpnia był dniem świętowania i odwiedzin. Każda drużyna zlotowa przygotowała ziele, które później poświeciliśmy na uroczystej Mszy Świętej. Następnie odbyły się zbiórki drużyn. Każda drużyna zlotowa występowała w funkcji gospodarza zbiórki oraz gościa zaproszonego. Uczestnicy poznali nowe obrzędy i zwyczaje. Wieczorem odbył się koncert drużyn wybranych w Konkursie Talent Show. Było to jedno z zadań przedzlotowych –nadesłanie filmiku z pokazaniem talentu. Wystąpiły dwie drużyny i obie z Krosna: 2 i 4 Drużyna Harcerska. Później bawiliśmy się razem na koncercie zespołu szantowego „Klang”. Zlot był możliwością do poznania innych środowisk, zdobycia nowych umiejętności i ciekawym spędzeniem czasu. Gratulacje należą się 18 DH, która wygrała konkurs na najlepszą kronikę. Naszym harcerzom dziękujemy za godne reprezentowanie naszego środowiska a instruktorom za trud i poświęcenie jakie włożyli we współorganizację tego przedsięwzięcia.

Relacja: pwd. Karolina Zawisza
Zdjecia: pwd. Aleksandra Świątek, pwd Wiktoria Polak oraz dh.Izabela Słowik.

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP