Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Obóz Hufca ZHP Krosno 2017

W dniach 1-11 sierpnia odbył się Obóz Hufca ZHP Krosno na stanicy w Woli Michowej.

Pod okiem phm. Katarzyny Kołodziej - komendantki obozu - harcerze uczestniczyli w wielu ciekawych zajęciach związanych z tegorocznym tematem przewodnim: „Za czasów Mieszka I”. Nie zabrakło także musztry, pionierki, samarytanki czy szyfrów. Wielu druhów i druhen postawiło na nowe sprawności (najpopularniejszymi w tym roku były robinson oraz przyjaciel). Na stanicy panowała rodzinna atmosfera. Wszyscy świetnie się bawili i chętnie zostaliby dłużej, lecz wielu z nich czekał Zlot Chorągwi Podkarpackiej w Olchowcu. 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP