Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Harcerska Kuźnia Liderów

Komenda Chorągwi Podkarpackiej ZHP zaprasza do udziału w kursach organizowanych w ramach projektu "Harcerska Kuźnia Liderów".

Zaplanowano organizację kursów w następujących terminach i miejscach:

  1. Kurs Podharcmistrzowski (20-22.10.2017 w Jarosławiu, 3-5.11.2017 w Rzeszowie, 17-19.11.2017 w Woli Mieleckiej)
  2. Kurs Członków KSI (18-19.11.2017 w Woli Mieleckiej)
  3. Kurs Przewodnikowski dla dorosłych (20-22.10.2017 w Jarosławiu, 18.11.2017 w Woli Mieleckiej)
  4. Kurs Przewodnikowski I (3-5.11.2017 w Rzeszowie, 17-19.11.2017 w Woli Mieleckiej)
  5. Kurs Przewodnikowski II (6-8.10.2017 w Dukli, 3-5.11.2017 w Rzeszowie, 17-19.11.2017 w Krośnie)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia do 10.10.2017 r. (na Kurs Przewodnikowski II do 1.10.2017 r.). Składka zadaniowa - 110 zł (Kurs Członków KSI 40 zł), płatna do 10.10.2017 r. (na Kurs Przewodnikowski II do 1.10.2017 r.). Pozostałe koszty finansowane są ze środków zewnętrznych - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Informacje i regulamin dostępne na www.podkarpacka.zhp.pl

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP