Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Informacja dla drużynowych gromad zuchowych

Zapraszamy na Zuchowe Spotkanie Jesienne!!

Zuchowa impreza „Zuchowe Spotkania Jesienne” odbędzie się w dniu 21 X 2017 r. (sobota) w Szkole Podstawowej nr 14 w Krośnie ul. Wojska Polskiego 45 w godz. 10:00-12:30.

Najbliższe spotkanie drużynowych odbędzie się w dniu 11 X 2017 r. o godzinie 15:00 w lokalu Hufca. Proszę o  podanie na spotkaniu liczby zuchów biorących udział w „Zuchowych Spotkaniach Jesiennych”. W przypadku nieobecności proszę o podanie tej informacji telefonicznie do dnia 11 X 2017 r.

Czuwaj!
Namiestniczka Zuchowa
hm. Kamila Frydrych

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP