Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP Krosno

Druhny i Druhowie! 
Zgodnie z przepisami Statutu ZHP § 49 ustęp 2 – 4 mija 2 lata  okresu  czteroletniej kadencja władz hufcowych wybranych na zjeździe w dniu 21.11. 2015 r.

Sprawozdanie  dotyczy zagadnień z następujących obszarów działalności hufca..... Sprawozdanie znajdziecie TUTAJ!

 

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP