Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Harcmistrzyni Kamila Frydrych tegoroczną laureatką w konkursie „Zasłużony dla wolantariatu”

 

1 grudnia w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ogłoszone zostały wyniki tegorocznego konkursu organizowanego przez urząd Miasta Krosna.

Już po raz czwarty wśród laureatów jest harcmistrzyni Kamila Frydrych  zgłoszona przez Komendę Hufca i Krąg Seniorów. Statuetkę „Wolontariusz roku 2017” wręczył naszej druhnie „zuchmistrzyni” prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miasta Krosna Zbigniewa Kubita. Druhna Kamila wyróżniona została w kategorii „Wolontariat Indywidualny”.

W imieniu zuchów harcerzy, instruktorów i seniorów Hufca serdecznie gratulujemy, dziękujemy za bardzo duży wkład pracy w prowadzenie Namiestnictwa Zuchowego i pracę z drużynowymi gromad zuchowych.

Druhno Kamo! Jesteśmy pełni uznania za to co Druhna robi. Jest Druhna jedną z wizytówek Hufca w Chorągwi Podkarpackiej i nie tylko.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP