Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Ballada pisana „Szlakiem Frontu Wschodniego”

"Ballada pisana Szlakiem Frontu Wschodniego"; to projekt, który był realizowany przez Ośrodek Kultury w Dukli w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Projekt miał na celu upamiętnienie wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę na terenach Podkarpacia. Koordynatorem projektu była pwd. Barbara Klecha, drużynowa 14 Gromady Zuchowej „Mieszkańcy Galaktyki” z Równego. Cykl działań o charakterze kulturowym, artystycznym i edukacyjnym był skierowany do mieszkańców Gminy Dukla i miał za zadanie włączyć społeczność lokalną w uczestnictwo obchodów Święta Niepodległości. Pomysłem nowatorskim było rozpowszechnienie wiedzy regionalnej na ten temat, od małego zucha, poprzez harcerza i ucznia szkoły podstawowej, aż po seniora. 26 października 2017r. zuchy, młodsi harcerze (14 DH „Watra”) oraz uczniowie klasy 3 i 4 SP w Równem udali się więc na wycieczkę do Krempnej Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Głównym celem wyprawy było przybliżenie dzieciom historii regionu z tego okresu. Przy pięknej jesiennej pogodzie, pod opieką phm Katarzyny Kołodziej, Pana Norberta Uliasza, Pani Jolanty Pasterkiewicz i Pani Agaty Kochan, 30-osobowa grupa pieszo pokonywała trasę z centrum Krempnej na cmentarz wojenny nr 6. Tam uczestnicy na tablicach pamiątkowych odczytywali informacje na temat narodowości poległych żołnierzy, wysłuchali również historii powstania cmentarza i pomnika zwieńczonego wieńcem z miedzianych liści dębowych. Następnie na skraju lasu odbyła się zbiórka. Harcerze i zuchy, wspólnie z kolegami i koleżankami z klasy, w czasie zabawy rozwiązywali szyfry i zadania. Prezentowali jak należy zachowywać się w czasie odśpiewywania Hymnu Państwowego, poznali okoliczności jego powstania oraz autora. Recytując słowa „Mazurka Dąbrowskiego” starali się zrozumieć tekst utworu. Na zakończenie powtórzyli najważniejsze wydarzenia z lat 1914 – 1918. Wspólnie odkryli, że w przyszłym roku będziemy obchodzić okrągłą 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie spotkania nie mogło również zabraknąć informacji o harcerstwie, które w tamtych czasach już działało na ziemiach polskich. Ówcześni harcerze włączali się w działania wojenne: starsi zostali wcieleni do Harcerskiego Plutonu Zwiadu, a drużyny harcerskie pełniły rolę zwiadowców, łączników i sanitariuszy. W dniach 1-2 listopada 1918 odbył się Zjazd na którym wszystkie organizacje harcerskie połączyły się w Związek Harcerstwa Polskiego. Dzięki gościnności sołtysa wsi, pana Kazimierza Szymczyka po zbiórce cała grupa udała na przygotowane przez niego ognisko. Tam dzieci posiliły się i dalej ruszyliśmy w drogę do Ośrodka Edukacyjnego Magurskiego Parku Narodowego. Dzieci obejrzały film dydaktyczno-przyrodniczy, poznały zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla tego regionu, zobaczyły czaszki i poroża gatunków występujących na terenie parku. Wycieczkę uważamy za udaną, pełną wrażeń, ciekawych informacji a także zadumy. 

phm. Katarzyna Kołodziej

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP