Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Harcerski Start Hufca oraz nadanie imienia 20 DH Pagoda

23 września w Korczynie, na zaproszenie 20 DH Pagoda, uroczyście zainaugurowany został kolejny rok harcerskiej działalności połączony z nadaniem korczyńskiej drużynie imienia hm. Stanisławy Urbanek. 

Mimo deszczowej pogody liczne reprezentacje drużyn zebrały się w Korczynie. Uroczystość inauguracji rozpoczęła się mszą św. Odprawioną w sanktuarium Św. Bpa Józefa Pelczara w Korczynie. Po zakończeniu mszy w asyście pocztów sztandarowych odbył się przemarsz do Szkoły Podstawowej w Korczynie, gdzie z udziałem władz samorządowych, oświatowych gminy oraz zaproszonych gości z ramienia hufca, przeprowadzony został apel inauguracyjny. Podczas tego spotkania obecny był syn druhny Urbankowej - Krzysztof Ubanek.  Były odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania, a także wskazówki do pracy na najbliższy rok. Szczególne podziękowania od komendanta hm. Jana Borka otrzymali nauczyciele - Agnieszka Kowalczyk i Janusz Paradysz - opiekunowie 20 DH Pagoda. 

Druhna Stanisława Urbanek to postać niezwykła, która ponad pół wieku oświecała kolejne pokolenia korczyńskich dzieci i krzewiła uniwersalne wartości dobra, prawdy i piękna. Uczestniczyła ze swoimi harcerzami w kilkudziesięciu obozach w kraju i za granicą. Otrzymywała z drużyną liczne nagrody i wyróżnienia. Druhna Stanisława Urbanek pełniła wiele funkcji we władzach krośnieńskiego hufca i chorągwi. Wielokrotnie wyróżniona odznaczeniami państwowymi i harcerskimi. Odeszła na wieczną wartę 24 lipca 2008 roku. Historię i dorobek druhny przedstawili harcerze 20 DH Pagoda, której towarzyszyła 4 DH Z Nienacka i reprezentantka 6 DH Iskry.

Finałem spotkania był poczęstunek w stołówce szkolnej i gra terenowa Śladami harcerstwa w Korczynie. Nie zabrakło też życzeń i gratulacji od zaproszonych gości. Głos zabrali: dyrektor szkoły Podstawowej w Korczynie- Artur Stodolak, wójt gminy Korczyna- Jan Zych oraz długoletni przyjaciel druhny Stanisławy Urbanek- hm. Jan Omachel. W swoich wystąpieniach podkreślali wartość harcerstwa i jego rolę w kształtowaniu postaw współczesnej młodzieży. 

Nadanie umienia hm. Stanisławy Urbanek jest zwieńczeniem i ukoronowaniem przygotowań, wysiłku i trudu harcerzy, dla których - podobnie jak dla hm. Urbanek - „Harcerstwo stało się najbliższą sercu pasją”.

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP