Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Festiwal Piosenki Zuchowej 2018

Przypominam, że Festiwal Piosenki Zuchowej odbędzie się w dn. 17.03.2018r. w SP nr 14 w Krośnie, o godzinie 10:00. 

 

Repertuar:

  • piosenka zuchowa,
  • piosenka patriotyczna,
  • pląs.

Zgłoszenia do Komendy Hufca (tel. 13 43 21413) do dnia 12.03.2018r. z podaniem ilości zuchów biorących udział w festiwalu.

Prace na coroczny plastyczny konkurs wielkanocny (pisanka, kartka) można przynieść na spotkanie drużynowych w dn. 14.03.2018r. lub dostarczyć do Komendy Hufca w nieprzekraczalnym terminie do 23.03.2018r.

Namiestniczka Zuchowa
hm. Kamila Frydrych

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP