Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Relacja z hufcowego festiwalu Harc-Bit

Muzykę rozumie się tylko wtedy, gdy się ją czuje”. Potwierdzeniem tych słów były prezentacje drużyn podczas tegorocznej edycji HARC- BIT-a.

21 kwietnia w sali Domu Ludowego w Łężanach spotkały się najbardziej rozśpiewane drużyny Hufca Krosno. Tematyka tegorocznej edycji nawiązywała do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego też jedną z wykonywanych przez drużyny i solistów piosenek, była pieśń patriotyczna. Przed prezentacjami uczestnicy w grupach metodycznych doskonalili swoje umiejętności artystyczne pod okiem profesjonalistów, biorąc udział w różnorodnych warsztatach.

Poziom festiwalowych zmagań był bardzo wysoki, mnogość różnorakich instrumentów i ciekawe aranżacje postawiły przed jurorami trudne zadanie.

Wybrać jednak trzeba było, a werdykt jury był następujący:
I miejsce - 2DH „Mimo wszystko” z Krosna,
II miejsce - 18 DH z Łężan,
III miejsce - 11 DH z Lubatowej.

W kategorii solistów I miejscem nagrodzono Konstancję Okarmus z 2 DH z Krosna, wyróżniono również Weronikę Krakowiecką z 12 DH z Rymanowa. Nowością w tegorocznej edycji HARC-BIT-a była nagroda publiczności, która powędrowała do 12 DH z Rymanowa za piosenkę „Dla oczu niewidoczne, najważniejsze”. Na zakończenie harcerze i zaproszeni goście wysłuchali jeszcze raz wszystkich nagrodzonych. Spotkanie uwieńczono braterską iskierką w kręgu. Słowa uznania i podziękowania należą się drużynowym, harcerzom za bardzo ciekawe prezentacje oraz organizatorom za przygotowanie festiwalu. 

pwd. Wiktoria Polak 

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP