Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Święto Hufca - relacja

W dniu 12 maja 2018r. w Jedliczu odbyło się Święto Hufca ZHP Krosno.

Była to również 35 rocznica nadania imienia Jana i Stanisława Magurów naszemu hufcowi. Na początku wszystkie zgromadzone drużyny harcerskie oraz gromady zuchowe wzięły udział w uroczystej mszy świętej, którą poprowadził kapelan naszego hufca oo. Patryk Jankiewicz. Po mszy zaproszeni goście wraz z komendantem hufca hm. Janem Borkiem i już wcześniej wspomnianym kapelanem pomodlili się wspólnie i złożyli wiązankę kwiatów na grobie matki Jana i Stanisława Magurów. Następnie odbył się uroczysty apel, na którym zostały wyróżnione osoby przyczyniające się do rozwoju harcerstwa w naszym hufcu. Nieodłącznym elementem tych corocznych spotkań jest gra terenowa poświęcona bohaterom. Drużyny dzięki niej miały okazję zapoznać się z okolicą i zebrać ciekawe informacje dotyczących braci Magurów. Gra jak i wcześniejsze części naszego spotkania bardzo się wszystkim podobała. Dziękujemy wszystkim odpowiedzialnym za przygotowanie tego wydarzenia oraz za tak liczne przybycie!

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP