Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Za nami biwak instruktorski w ramach akcji HARD

W dniach 18.05-19.05 w Dukli odbył się biwak instruktorski.

Podczas niego odbywały się zajęcia na temat zespołów hufcowych i współpracy instruktorów, Prawa Harcerskiego, planowania projektów finansowych oraz wyznaczania celów. Dziękujemy organizatorom za świetną inicjatywę i dobrą zabawę :) 

Dziękujemy za zdjęcia dh. Aleksandrze Świątek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP