Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Harcerski Obóz Hufca ZHP Krosno za nami

Wakacje. Czas odpoczynku i podsumowań naszych działań z poprzednich 10 miesięcy.

Dla harcerzy nieodłącznym elementem tego okresu jest obóz. Tegoroczny odbył się na stanicy naszego hufca - w Woli Michowej. Nawiązując do 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę obóz nosił nazwę „Niepodległa”. Zajęcia łączyły ze sobą historię oraz nawiązywały do Prawa Harcerskiego - każdego dnia innego. W ciągu 14 dni uczestnicy brali udział w zajęciach z pionierki, samarytanki czy terenoznawstwa. Zorganizowane zostały wędrówki na Jeziorka Duszatyńskie, Chryszczate oraz nieco krótsze - do stacji i starego tunelu kolejowego w Łupkowie. Świadomi istoty aktywności fizycznej uczestnicy brali udział w grach sprawnościowych i turnieju strzeleckim. Zajęcia teambuldingowe były świetnym przykładem na nieobce harcerzom braterstwo. Wieczory spędzali przy ognisku lub na integracji z obozem szczepu „Brzask” z Zaklikowa. 

Ten obóz na pewno zostanie wszystkim na długo w pamięci i za jakiś czas będziemy wracać z sentymentem do chwil spędzonych na naszej stanicy.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP