Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Krosno

Druhny i druhowie! Komenda Hufca ZHP Krosno ma zaszczyt zaprosić wszystkich druhów pełniących funkcje instruktorskie w naszym hufcu na: Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Krosno

Odbędzie się on w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 17.30 w harcówce hufca na ulicy Prochownia 4. Tematem głównym spotkania będzie wybór delegatów ( 3 osoby) na zjazd Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

Lista instruktorów Hufca Krosno uprawnionych do głosowania na zjeździe:

1. hm. Marek Aftanas - członek KSICh
2. hm. Alina Basak - członek KSIH
3. phm. Daniel Boczar - skarbnik Hufca
4. hm. Danuta Bok - przewodnicząca KSIH
5. hm. Jan Borek - komendant Hufca ZHP Krosno
6. pwd. Brygida Bożek - członek KSW
7. phm. Joanna Brynecka - członek zespołu programowego
8. hm. Ewa Frydrych - drużynowa
9. hm. Kamila Frydrych - namiestniczka zuchowa
10. pwd. Weronika Hejnar - drużynowa
11. hm. o. Patryk Jankiewicz - kapelan Hufca
12. hm. Dorota Jurczak - drużynowa
13. pwd. Michał Józefczyk - drużynowy
14. pwd. Zuzanna Józefczyk - drużynowy
15. pwd. Barbara Klecha - drużynowa
16. phm. Katarzyna Kołodziej - drużynowa
17. phm. Jolanta Krygowska - członek KSIH
18. hm. Piotr Lubaś - drużynowy
19. phm. Piotr Lidwin - administrator danych osobowych
20. pwd. Krzysztof Matusik - drużynowy
21. phm. Jolanta Muzyka - drużynowa
22. pwd. Dorota Nycz - drużynowa
23. hm. Jan Omachel - Komendant Kręgu Seniora
24. pwd. Stanisław Penar - drużynowa
25. pwd. Małgorzata Prajsner - drużynowa
26. pwd. Mikołaj Przetacznik - przewodniczący KSW
27. pwd. Kamila Rodzeń - namiestniczka wędrownicza
28. phm. Mariola Twaróg - drużynowa
29. pwd. Karolina Turowska - drużynowa
30. phm. Małgorzata Wach - drużynowa
31. hm. Elżbieta Wawrzkiewicz - członek Komendy Hufca
32. phm. Maria Wojtoń - członek namiestnictwa Z.
33. hm. Łukasz Wójcik - czł. namiestnictwa harc.
34. hm. Marek Wójcik - z-ca przewod. KSIH
35. pwd. Aleksandra Wojtowicz - członek Zespołu Prog.
36. phm. Paulina Wysocka - Z-ca Komendanta Hufca
37. pwd. Renata Zroska-Kalecińska - drużynowa
38. pwd. Karolina Zawisza - członek zespołu programowego
39. pwd. Weronika Zawisza - drużynowa
40. pwd. Justyna Zimny- Frużyńska - drużynowa
41. pwd. Agnieszka Zalichta-Podkulska - członek zespołu do spraw historycznych

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP