Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Zjazd Nadzwyczajny Hufca

31 sierpnia w lokalu naszego hufca odbył się Zjazd Nadzwyczajny.

Celem Zjazdu było wybranie trzech delegatów, reprezentujących nasz hufiec 6 października na zjeździe Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Wybrani zostali:

  • pwd. Weronika Zawisz,
  • pwd. Michał Józefczyk
  • hm. Jan Omachel.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP