Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Harcerski Start Hufca z udziałem Grup Rekonstrukcyjnych w Jaszczwi

Harcerski Start Hufca w tym roku odbędzie się 23 września (niedziela) w Jaszczwi.

Gospodarzami tegorocznego Startu jest 19 DH Invictus im. J. Piłsudskiego. 

Zgłoszenia przyjmowane są w Hufca do 14 września.

Wpisowe 5 zł/os., jak co roku gwarantowany jest transport. 

Serdecznie zapraszamy instruktorów i drużynowych wraz z drużynami!

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP