Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Sprawozdanie z przebiegu Biwaku Wędrownego „Szlakiem nieistniejących wsi”

W dniach 24-26.08.2018 odbył się biwak wędrowny przeznaczony dla wędrowników Hufca ZHP Krosno. W biwaku wzięło udział 11 uczestników, oraz 4 instruktorów.

Pierwszego dnia wędrówkę rozpoczęto od Ustrzyk Górnych, przez połoninę Caryńską czerwonym szlakiem, do miejscowości Nasiczne, gdzie leśnictwo wyznaczyło miejsce noclegowe. Długość tego odcinka to około 14 km.

W kolejnym dniu, po noclegu we własnych namiotach turystycznych, grupa wyszła na wędrówkę w kierunku Dwernik Kamienia, Magury i zeszła do Zatwarnicy. Po dłuższym postoju obiadowym udaliśmy się do głównego celu naszej wędrówki, czyli szlaku gdzie przed 1947r. znajdowały się wsie Bojkowskie. Tereny Hulskiego, Krywego i Tworylnego prezentowały nietypowe dla Bieszczad tereny, pełne pozostałości po dawnej zabudowie, pól oraz skarłowaciałych drzew owocowych. Drugi dzień stawiał przed Wędrownikami wyzwanie, i wymagał przebycia 30 km z pełnym oporządzeniem biwakowym. Nocleg wyznaczony przez Nadleśnictwo Lutowiska, odbył się w pobliżu wiaty konnej, na końcu rezerwatu Krywe.

Trzeci dzień opierał się na przejściu od Tworylnego, poprzez Terke do miejscowości Bukowiec. W trakcie trasy również przechodziliśmy przez tereny nieistniejących wsi. Przeszliśmy około 11 km.

Forma pracy jaką jest wędrówka, jest formą nietypową, pozwalającą na doskonalenie uczestników zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, poprzez stawianie przed nimi niecodziennych wyzwań. Uczestnicy, wszystkie wymagania, które postawiła przed nimi trasa wędrówki, przyjęli i pokonali. W trakcie wypoczynku mimo niesprzyjającej pogody była przyjacielska atmosfera, uczestnicy wzajemnie się wspierali w dążeniu do celu. Wyjazd pozwolił na zawarcie nowych znajomości, które mogą zaowocować nowymi działaniami w kolejnym roku harcerskim.

Organizatorzy:
Komendantka: pwd. Kamila Rodzeń HR
Członek kadry: phm. Joanna Brynecka HR

Opracowała: phm. Joanna Brynecka HR

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP