Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Harcerski Piknik Historyczny inauguracją roku harcerskiego dla drużyn Hufca Krosno

W dniu 23 września odbył się w Jaszczwi Harcerski Piknik Historyczny, będący jednocześnie inauguracją roku harcerskiego dla drużyn Hufca Krosno.

Organizatorem pikniku była 19 Drużyna Harcerska im. Józefa Piłsudskiego w Jaszczwi. W pikniku uczestniczyły drużyny harcerskie i gromady zuchowe z Krosna, Krościenka Wyżnego, Korczyny, Iskrzyni, Łężan, Rymanowa, Lubatowej, Równego oraz Dukli.

Uczestnicy mogli „dotknąć” historii Polski dzięki uczestnictwu w zajęciach przygotowanych przez rekonstruktorów z: 

  • Grupa Rekonstrukcyjna Osada Słowiańska ze Strobiernej – czasy Mieszka I, początki państwa polskiego,
  • Grupa Rekonstrukcyjna Juvenes Feles z Wiśniowej koło Staszowa – epoka rycerska z czasów bitwy pod Grunwaldem,
  • Stowarzyszenie Kościuszkowskie z Połańca – epoka napoleońska i powstania kościuszkowskiego,
  • Grupa Rekonstrukcji Historycznej „San” z Sanoka – legiony Piłsudskiego i Wojsko Polskie II RP.

O zadaniach współczesnej armii opowiadali żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej – Batalion Piechoty Lekkiej z Sanoka. Piknik uświetnił występ Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe oraz koncert harcerskiego zespołu „Podkarpatki”.

Podczas pikniku, najmłodsi uczestnicy – zuchy – wzięły udział w konkursie wiersza patriotycznego: „Kto Ty jesteś-Polak mały”, a uczestnicy dzięki uprzejmości Rzeszowskiego Oddziału IPN, mogli tez obejrzeć wystawę „Ojcowie Niepodległości”. Piknik poprzedziła Msza Święta w intencji harcerzy, zuchów i instruktorów Hufca ZHP Krosno. Mszę w kościele parafialnym w Jaszczwi przy asyście pocztów sztandarowych odprawił ksiądz kanonik Tadeusz Madej – proboszcz miejscowej parafii.

Podczas uroczystego apelu wręczono odznaczenia ”Zasłużony dla Hufca Hrosno” dh pwd. Joannie Bryneckiej oraz dh pwd. Aleksandrze Wojtowicz. Secjalne podziękowania Komendanta Hufca za pomoc kwatermistrzowską na bazie w Woli Michowej otrzymały 8 DH z Krościenka Wyżnego oraz 19 DH z Jaszczwi, a także druh Mateusz Król z 19 DH z Jaszczwi.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP