Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju

 

Druhny i Druhowie, Sympatycy Harcerstwa! W imieniu Komendy Hufca i kapelana hm. Patryka Jankiewicza serdecznie zapraszam na uroczystość hufcowego przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju.

Spotykamy się 18 grudnia (wtorek) o godz. 17.00 w kościele O.O. Kapucynów, pl. Konstytucji 3 Maja w Krośnie. Liczę na udział  reprezentacji wszystkich gromad i drużyn  oraz  przyjaciół naszej organizacji.

                                                                                                                                     Komendant Hufca
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP