Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Relacja ze zlot wędrowników w Zawadce Rymanowskiej

W dniach 05-06.01 odbył się zlot wędrowników w Zawadce Rymanowskiej.

Podczas zajęć na temat służby, komunikacji i gry terenowej wędrownicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy, zdobycia doświadczenia i dobrej zabawy. Nie zabrakło również czasu na integrację. Nasza filmowa relacja ze zlotu TUTAJ

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP