Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

19-tka z tytułem „Drużyny Niepodległości”

19 DH „Invictus” im. J. Piłsudskiego z Jaszczwi z tytułem „Drużyna Niepodległości”.

Działania drużyny w roku 100-lecia  odzyskania przez Polskę Niepodległości  zostały docenione. Druhna Naczelnik ZHP hm. Anna Nowosad nadała 19-ce tytuł „ Drużyny Niepodległości”, co potwierdzone zostało certyfikatem.

Serdeczne gratulacje, w pełni na to zasłużyli.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP