Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Życzenia Wielkanocne 2019

Druhny, druhowie wraz z wiosną i budzącą się przyrodą oczekujemy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

Wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom i seniorom w imieniu Komendy życzę radosnego przeżywania tych świątecznych dni. 

                                                                                                                                                    Komendant  hm Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP