Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Program Święta Hufca w Rymanowie

Druhny i Druhowie, przekazujemy do wiadomości program Święta Hufca, który odbędzie się 11 maja w Rymanowie.

 PROGRAM ŚWIĘTA HUFCA 

  • 10.00 – Msza św. w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca
  • 11.00 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar Systemów Totalitarnych
  • 11.30 – Uroczysty apel
  • 12.00 – Posiłek
  • 12.45 – Gra harcerska „Galicyjski Rymanów”
  • ok. 15.00  Podsumowanie gry i zakończenie uroczystości

Do zobaczenia!

 

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP