Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Posiedzenie KSW podczas HGTS-u

Zapraszamy wszystkich na kolejne posiedzenie KSW. 

Najbliższe posiedzenie odbędzie się podczas HGTSu, w sobotę 1.06. po mszy, czyli około 20. Prawdopodobnie w komnacie gwieździstej zamku w Odrzykoniu. Serdecznie zapraszamy do wysyłania swoich prób i informowania o pozytywnych bądź też nie, postępach w realizacji prób.

Do zobaczenia. 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP