Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

ZUCHY podsumowały rok szkolny

Podczas złazu , który odbył się w MZS nr 3 w Krośnie gromady zuchowe podsumowały  swoją działalność  w roku szkolnym.

Na zbiórkach poznawały ptaki  i ich zwyczaje, co wiązało się z przypadającymi  w kalendarzu  dniami poświęconymi ptakom. Wspólne spotkanie było okazją do zabawy i rozśpiewania. Konkursy o ptakach bardzo się podobały  i zuchy wiele się nauczyły. Nie zapomniały też o patronach Hufca  Janie i Stanisławie Magurach i złożyły kwiaty pod tablicą im  poświęconą  przy MZS nr 1 .

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP