Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Harcerska Wyprawa Pamięci z okazji 75 rocznicy bitwy o Monte Cassino

W dniach 13-20 maja komendant hufca hm. Jan Borek oraz pwd. Krzysztof Matusik reprezentowali nasz hufiec na Harcerskiej Wyprawie Pamięci z okazji 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

Podczas wyprawy zwiedzili takie miejsca jak: Wenecja, Pompeje oraz Rzym i Watykan. Przez 2 dni uczestniczyli w XXIII. Rajdzie Fabularnym Honker  na terenie bitwy o Monte Cassino. W rajdzie zwyciężył patrol Halicz złożony z  Druhen i Druhów z 3 hufców:  Kolbuszowa x 7, Łańcut x2, oraz Krosno w osobie druha Krzysztofa. 18 maja odbyły się państwowe obchody rocznicy bitwy, podczas których Druhowie pełnili wartę przy grobach żołnierzy. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego, a zakończyła część państwowa z prezydentami Polski i Włoch na czele. Pomimo pewnych trudności z powrotem do Polski wyprawa była niezwykle udana i pozostawiła w naszej pamięci wiele pięknych przeżyć.

Komendant Hufca ZHP Krosno
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP