Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Nadanie sztandaru 6 DH i harcerski start roku

W 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz w 70-tą rocznicę śmierci por. Władysława Barana "BEKAS" patrona 6 DH IKSRA,

 

mamy zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru dla 6 DH połączonego z harcerskim startem naszego hufca.

Podczas gry terenowej będziemy wędrować śladami żołnierzy AK z Daliowej Placówki oraz weźmiemy udział w Turnieju Strzeleckim.

  • Składka zadaniowa - 10 zł,
  • Zgłoszenia do 13 września w Hufcu.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP