Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Nasz komendant z tytułem ORŁA CHORĄGWI PODKARPACKIEJ ZHP

19 października podczas GALI HARCERSKIEGO WOLONTARIATU w Łańcucie wyróżnieni zostali najlepsi spośród zgłoszonych do tytułu „ORŁY CHORĄGWI PODKARPACKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO”.

W gronie 45 nominowanych spośród 123 kandydatów znaleźli się hm. Jan Omachel, hm. Piotr Lubaś i komendant hm. Jan Borek. Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy, jest to dowód uznania ich harcerskiej działalności i służby. Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o najwyższym wyróżnieniu spośród 5 nominowanych w kategorii – „Sprawny wódz” dla naszego komendanta i przyznaniu przez kapitułę statuetki „ORŁA’’.

Druhu Komendancie, ogromne gratulacje. Dzierż tę statuetkę z dumą, jest to potwierdzenie tego, że harcerska służba i wysiłek znajdują uznanie.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP