Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Wystawa poświęcona Bohaterom Hufca

W sobotę w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej bohaterom naszego hufca - Janowi i Stanisławowi Magura.

W uroczystości wzięli udział Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Kubit, Prezydent Miasta Pan Piotr Przytocki, zastępca Prezydenta Pan Bronisław Baran a także nasi instruktorzy, seniorzy i zaproszeni goście. Pomysłodawczynią i kustoszem wystawy jest druhna hm. Elżbieta Wawrzkiewicz, która wraz z gronem starszych instruktorów przygotowała ekspozycję, która ma przybliżyć postać naszych bohaterów szerszemu gronu odbiorców. Wystawę można oglądać w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie przy ulicy Kolejowej 29a do 29 lutego 2024 r. Sale z eksponatami są dostępne dla zwiedzających bezpłatnie od wtorku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10:00 - 18:00. Zachęcamy szczególnie drużynowych do organizacji zbiórek harcerskich połączonych ze zwiedzaniem wystawy. Szczególne podziękowania składamy Pani Paulinie Pabis-Boczar - kierownik Etnocentrum, za udostępnienie sali i okazaną pomoc.

Dla drużynowych

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1,5% DLA ZHP