Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Mamy nowych instruktorów

Komisja Stopni Instruktorskich nie ma czasu na nudę.

21 lutego otworzyła próby na stopnie przewodników dla 5 osób i pozytywnie zamknęła próby, na stopnie przewodnika druhowi MICHAŁOWI OMACHLOWI, a na stopień przewodniczki druhnom ZUZANNIE JAKUBIK i JULII KORZENIOWSKIEJ. Witamy na granatowym szlaku, na którym w naszym hufcu coraz tłoczniej. Gratulujemy i życzymy, aby zdobyte umiejętności   były motywacją i inspiracją do wzorowej  instruktorskiej służby.

Dla drużynowych

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1,5% DLA ZHP