Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

13 DH "DELTA" im. Józefa Grzesiaka "Czarnego"


1 września 1987 roku przy Lidze Obrony Kraju została powołana do istnienia 13 DH "DELTΔ" im. Józefa Grzesiaka "Czarnego". 

Założycielami byli Artur Szczeszek i Rafał Barski. Drużyna ta była oficjalnie zarejestrowana przy LOK-u, ale zbiórki miała tam tylko w zimie i pod koniec jesieni. W porach cieplejszych zbiórki zawsze odbywały się w terenie. Na Harcerskich Manewrach Techniczno-Obronnych (coś w stylu HGTS) 13 DH zawsze była wczołówce, nieraz wygrywała.

We wrześniu 1992 roku postała powołana 13 Drużyna Harcerzy "Delta". Drużynowym zostaje mł. Rafał Zapora (09.1992-09.1994). Drużyna ta kontynuowała tradycje 13 Drużyny Harcerzy Starszych "Delta" powstałej 1.09.1987 r. i funkcjonującej przez ponad 4 lata. Założycielami 13 DHS "Delta" byli pwd. Artur Szczeszek HO i ćw. Rafał Barski. 13 DHS powstała jako drużyna środowiskowa. Dużej pomocy przy jej organizacji udzielił o. Zdzisław Duma, kapucyn, który wówczas był kapelanem Duszpasterstwa Harcerzy i Harcerek przy klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie. Pierwszym drużynowym 13 DHS został pwd. Artur Szczeszek (był nim przez 2 lata), drugim phm. Rafał Barski (do końca 1991 r.) Harcerze "Trzynastki" nosili czarne chusty.

W ciągu kilku lat przez szeregi "Czarnej Trzynastki" przewinęło się ok. 40 druhów. Brak naboru spowodował, że w 1991 r. funkcjonował już tylko jeden zastęp. W 1992 r., gdy w rozrastającym się "Górskim Bractwie" powstała potrzeba utworzenia nowej drużyny, phm. Rafał Barski HO związany ze szczepem od 1991 r., przekazał tradycje "Czarnej Trzynastki" dh. Rafałowi Zaporze. W roku 1998 przyjęliśmy barwy 3 KGDH "Adventure" jako barwy szczepu, jednak w roku 2014 powróciliśmy do czarnych barw. 

Zdjęcia zrobił phm. Wojciech Kuzminski - były drużynowy 13 GDH "Delta". Za jego czasów drużyna przeżyła prawdziwy rozkwit. Obecnie w 2015 roku 13 GDH "DELTA" nosi imię Józefa Grzesiaka "Czarnego"; liczy około 20 osób, a drużynowym jest pwd. Szymon Kowal HO. 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP