Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

20 DH „Pagoda”

Dzieje harcerstwa w Korczynie sięgają wielu lat wstecz, jednak historia naszej drużyny rozpoczyna się dopiero w 2004 roku. Powstała wtedy 10 Drużyna Harcerska WATRA, założona przez dh. Agnieszkę Łuszczyńską.

Drużyna ta prosperowała tak dobrze, że w 2006 roku postanowiono podzielić ją na dwie: 10 Drużynę Harcerską WATRĘ i 20 Drużynę Starszoharcerską PAGODĘ (założoną przez dh. Katarzynę Prokop) - w której obecnie działamy. Do 2013 roku funkcję drużynowej kolejno pełniły dh. Urszula Bar, dh. Jagoda Kuliga oraz dh. Karolina Mięsowicz. Od 2014 roku drużynę prowadzi dh. Małgorzata Prajsner. Działamy przy Zespole Szkół w Korczynie, tam też znajduję się nasza harcówka - nasz drugi dom. Drużyna dzieli się na trzy koedukacyjne zastępy: Płomienie, Świetliki i Ignisy. Nazwa drużyny i zastępów związana jest z ogniem, którego dotyczy również nasza obrzędowość. Kolorem naszej Drużyny jest bordowy z białym obszyciem, tego samego koloru lilijka zdobi tyły naszych chust. Nasze zbiórki odbywają się w piątki; oprócz tego spotykamy się na licznych ogniskach, grach terenowych, biwakach czy obozach.

Podczas spotkań staramy się nauczyć nowych zdolności oraz pogłębić już posiadaną wiedzę z różnych tematów, charakteryzujących daną zbiórkę lub wyjazd. Bierzemy również udział w uroczystościach i wyjazdach zorganizowanych przez hufiec i chorągiew, przykładem tego jest Zlot Chorągwi Podkarpackiej z 2015 roku - na który pojechaliśmy. Jesteśmy rozśpiewaną drużyną, dlatego chętnie przygotowujemy się i bierzemy udział w festiwalach. W 2013 roku zdobyliśmy 1 miejsce na szczeblu chorągwianym.

Lubimy też sprawdzać się w różnego rodzaju zadaniach sprawnościowych czy dotyczących wiedzy harcerskiej, dlatego też co roku uczestniczymy w HGTS-ie.

Istotną część naszej drużyny stanowi służba harcerska. Co roku, 1 listopada pełnimy warty przy grobach żołnierskich, jak i przy grobie zasłużonej działaczki hm. Stanisławy Urbanek, której jesteśmy wdzięczni za wspieranie rozwoju naszej drużyny. W okresie bożonarodzeniowym kontynuujemy akcję „Serce z Liljką”, którą w naszej drużynie zapoczątkowała wcześniej wspomniana druhna. Ma ona na celu zbiórkę pieniędzy i niezbędnych rzeczy dla dzieci z Domu Dziecka w Długiem, gdzie co roku jeździmy, by obdarować podopiecznych prezentami i poprzez wspólne zabawy umilić im spędzony z nami czas.

Cierpienie zwierząt również nie jest nam obojętne, dlatego organizujemy zbiórki karmy, by później przekazać ją schronisku. Bierzemy również udział w akcjach „Pola Nadziei”, „Sprzątanie Świata”, jak i w innych, organizowanych przez naszą miejscowość akcjach oraz uroczystościach. Co roku staramy się stawiać przed nami nowe zadania i zdobywać nowe umiejętności. Przez gry i zabawy doskonalimy cechy, które powinny charakteryzować każdego harcerza. Staramy się żyć zgodnie ze słowami Baden Powella: „Zostawcie ten świat troszkę lepszym niż go zastaliście.”

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP