Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

9 KDSH ,,Gryf"

Jesienią 2000 r. dh Maciej Półchłopek oraz dh Marcin Kuliga postanowili stworzyć drużynę przy Szkole Podstawowej w Korczynie. Nie było to łatwe, ponieważ trzeba było najpierw zrobić nabór i wyremontować harcówkę po poprzedniej drużynie.

Na początku przyszło tylko kilka osób, z których udało się stworzyć jeden zastęp, ale to było za mało, żeby powstała drużyna. W dniach od 31 stycznia do 2 lutego 2001 r. w Woli Michowej odbył się pierwszy biwak nowo utworzonej drużyny. Miał on na celu lepsze poznanie się i wprowadzenie nowych ludzi w prawdziwą harcerską przygodę. 9 przez długi czas nie mogła znaleźć swojego miejsca, wielokrotnie zmieniała swoją harcówkę. Z przyczyn niezależnych harcerze musieli na początku 2001 r. opuścić harcówkę w Korczynie. Przenieśli się do parafii św. Wojciecha w Krośnie.

 Wrześniowy biwak drużyny w Woli Michowej był wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ po raz pierwszy w drużynie miało miejsce Przyrzeczenie Harcerskie, co jest wielkim przeżyciem dla każdego harcerza. Na wiosnę 2002 r. 9 KDSH ,,Gryf" po raz kolejny zmieniła harcówkę. Tym razem przenieśli się do harcówki przy kościele pw. św. Ducha w Krośnie. Tam rozpoczęła się współpraca z 4 Drużyną Harcerską ,,Z Nienacka". Ostatnią przeprowadzką było przejście we wrześniu 2003 r., do Szczepu Harcerskiego „Górskie Bractwo”, w którym 9 działa do chwili obecnej.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP