Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L9/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 18.07.2013r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L9/2013

1.2.    Informacje.
1.2.1
Podaję do wiadomości, że na wniosek Komendy Kursu z dnia 02.07.2013r. przyznaję dyplom ukończenia kursu przewodnikowskiego dh. Katarzyna Prejznar.

3.    Drużyny.
3.1.    Nadanie imion, nazw, sztandarów.
3.1.2.
Zamykam Kampanię Bohater i nadaję 2 Drużynie Harcerskiej działającej przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krośnie im. płk. Jana Piwnika „Ponurego”.

Czuwaj !
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP