Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L14/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 15.11.2013r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L14/2013

 

1.2.    Informacje
1.2.1. Podaje do wiadomości, że na wniosek komendy kursu z dnia 28.10 przyznaje dyplom ukończenia kursu ćw. Mikołajowi Przetacznikowi.


3.2.    Zmiany organizacyjne:
3.2.1. Rozwiązuje 8 GZ „Słoneczną Gromadę” działającą przy Szkole Podstawowej w Rogach.
3.2.2  Rozwiązuje 1 Drużynę Wędrowniczą „Cienie” działającą przy Hufcu w Krośnie.
3.2.3. Rozwiązuje 15 DH im. A. Kamińskiego działającą przy Zespole Szkół w Iskrzyni

3.3      Zwolnienia i mianowania drużynowych:
3.2.1  Zwalniam dh. Barbarę Bałon z pełnienia funkcji drużynowej 8 GZ „Słoneczna Gromada”
3.2.3  Zwalniam pwd. Huberta Królikowskiego z pełnienia funkcji drużynowego 1 Drużyny Wędrowniczej „Cienie”.  
3.3.3  Zwalniam pwd. Agatę Podkul z pełnienia funkcji drużynowej 15 Drużyny Harcerskiej.

12.     Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
Dziękuje hm. Piotrowie Lubasiowi, za zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Narodowego w dniu 11 listopada 2013r.Dziękuje hm. Janowi Omachlowi za zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Narodowego w dniu 11 listopada 2013r.
Dziękuje harcerskiemu szczepowi „Górskie Bractwo” za wystawienie drużyny sztandarowej podczas miejskiej uroczystości w dniu 11 listopada 2013r.
Dziękuje 4 DH im Szarych Szeregów  za pełnienie warty na cmentarzu miejskim przy Grobie Nieznanego Żołnierza w dniu Święta Zmarłych oraz uczestnictwa we Mszy Świętej z okazji 11listopada 2013r.
Dziękuje 17 DH z Jedlicza za udział w gminnych obchodach Święta Narodowego, a 18 DH za pełnienie warty pod pomnikiem w Łężanach.

13.     Inne:
13.1.  Na wniosek Harcerskiej Szkoły Ratownictwa w Warszawie przyznaje pwd. Hubertowi Królikowskiemu odznakę „Ratownika ZHP”.

Czuwaj !
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP