Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L9/2016

Krosno, 28.06.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L9/2016

6.        Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1.     Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1.  Mianuję pwd.Grzegorza Mięsowicza komendantem obozu Szczepu Harcerskiego „Górskie Bractwo” organizowanego w Solince w dniach 4.07-18.07.2016 r.
6.1.2. Mianuję hm.Jana Omachla komendantem obozu Szczepu Harcerskiego im.Stanisława Filara z Krościenka Wyżnego organizowanego w Karwieńskich Błotach w dniach 10.07-23.07.2016 r.
6.1.3.  Mianuję phm.Paulinę Wysocką komendantką obozu harcerskiego Hufca Krosno w terminie 22.07-5.08.2016 r. w Woli Michowej.

7.       Mianowania instruktorów
7.1.     Zamknięcie próby na stopień przewodnika
7.1.1.  Na wniosek Komisja Stopni Instruktorskich Hufca z dnia 28 czerwca 2016r. zamykam próbę na stopień przewodnika ćw.Michałowi Józefczykowi.
7.2.    Otwarcie próby na stopień przewodniczki
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca z dnia 28 czerwca 2016r. otwieram próbę na stopień przewodniczki sam.Weronice Hejnar, drużynowej 4 DH.
7.3.    Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca z dnia 28 czerwca 2016r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd.Paulinie Wysockiej.

Czuwaj!

hm.Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP