Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L4/2018

Krosno, 13.04.2018r. 

Związek Harcerstwa Polskiego                                             
Komendant Hufca Krosno 
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L4/2018

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
1.2.1 Podaję do wiadomości, że obchody Święta Hufca odbędą się 12 maja 2018 r. w Jedliczu.

2. Hufiec
2.1 Powołanie sztabu 
2.1.1 Powołuję z dniem 13.04.2018 r. sztab obchodu Święta Hufca i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

  • hm. Piotra Lubaś - szef sztabu,
  • phm. Paulina Wysocka - członek,
  • pwd. Weronika Hejnar - członek,
  • phm. Jolanta Muzyka - członek,
  • sam. Maria Radkowska - członek.

3. Drużyny
3.1 Zwolnienia i mianowania drużynowych 
3.1.1 Zwalniam ćw. Beniamina  Wyskiel z pełnienia funkcji drużynowego 13 Dr. starszoharcerskiej działającej przy kościele o. Kapucynów w Krośnie.
3.1.2 Mianuję ćw. Marcina Podkula drużynowym 
13 Dr. starszoharcerskiej w Krośnie.

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP