Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L12/2018

Krosno, 15.09.2018r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno 
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L12/2018

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia i mianowania instruktorów
2.1.1.   Z dniem 1 września 2018 roku zwalniam phm. Paulinę Wysocką z funkcji z – cy komendanta hufca  do spraw programowych i pracy z kadrą oraz przewodniczącej  Zespołu Programowego Hufca. 
2.1.2. Z dniem 1 września zwalniam członków Zespołu Programowego Hufca ....

Czuwaj!
hm. Jan Borek 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP