Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Nowa siedziba naszego hufca

Od kilku tygodni nasz hufiec ma nową siedzibę. Wszystkie zbiórki i spotkania drużynowych będą się teraz odbywać przy ul. Prochownia 4.

Czytaj więcej...

Hufcowy Dzień Dziecka 2006

W sobotę 10 czerwca w krośnieńskim Ogródku Jordanowskim odbył się Hufcowy Dzień Dziecka organizowany przez Namiestnictwo Zuchowe Hufca Krosno. Choć trochę pogoda niedopisywała (padał deszcz) to na najmłodszych członków ZHP czekały gry i zabawy zuchowe w najlepszym wydaniu

Czytaj więcej...

Już jest logo Stanicy ZHP "Wola" Hufca Krosno w Woli Michowej !!!

Komenda Hufca Krosno rozpoczęła promocje naszej stanicy w Woli Michowej. Pierwszym krokiem było wybranie nazwy stanicy.

Czytaj więcej...

Dlaczego warto by? harcerzem?

Harcerstwo spe?nia marzenia. To dzi?ki nam mo?na prze?y? prawdziwe przygody, kszta?towa? sw?j charakter, stawa? si? dzielnym, prawym i odpowiedzialnym cz?owiekiem. To z nami pierwszy raz mo?na zanurkowa? w g??biny, wspi?? si? na szczyty, skoczy? ze spadochronem, i to wszystko w gronie najbli?szych przyjaci??.

Czytaj więcej...

Hufcowy Konkurs Recytatorski

Ojczyzna- s?odszy wyraz nad wszystko, kt?remu nie masz r?wnego na ziemi

25 lutego br. w harc?wce Hufca Krosno w Ogr?dku Jordanowskim, odby? si? Hufcowy Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczy?nie”. Jego uczestnikami by?y zuchy ze szk?? podstawowych – Iskrzyni, Jedlica, Potoka i G?owienki oraz harcerze: z Iskrzyni, Jedlicza, ???an, Kro?cienka Wy?nego, Zr?cina i Krosna.

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP