Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Półkolonia w SP 8

W drugim tygodniu ferii w Szkole Podstawowej nr 8 w Krośnie odbyła się półkolonia. 40 dzieci z tej szkoły miało okazję świetnie się bawić i uczyć podstaw pierwszej pomocy dzięki harcerzom i harcerkom naszego hufca.

Czytaj więcej...

Konkurs recytatorski "Strofy o Ojczyźnie"

Jak co roku, tym razem w murach SP nr 8 w Krośnie, odbył się hufcowy konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”, który miał na celu zapoznanie zuchów i harcerzy z polską literaturą, opisującą piękno naszego kraju i jego dzieje. W konkursie brali udział reprezentanci każdej kategorii wiekowej, którzy mówili wiersz i fragment prozy.

Czytaj więcej...

Dzień Myśli Braterskiej w harcówce 12 DH Im. I. Łukasiewicza w Potoku

Dzień zapowiadał się całkiem przyjemnie. Niestety, to było tylko złudzenie, gdyż po południu zaczął lać deszcz, a nawet padać śnieg. Jednak nawet deszcz, spóźniony autobus, czy mokre spodnie nie mogły zepsuć nam tego wieczoru. Tak, dziś 22 luty. Czy, drogi harcerzu, ta data ci coś mówi? No właśnie, dzisiaj Dzień Myśli Braterskiej! A jak najlepiej spędzić taki dzień? No oczywiście, z przyjaciółmi!

Czytaj więcej...

Przekazanie Światełka Betlejemskiego w Krośnie

21 grudnia br. odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju urzędom, instytucjom, mieszkańcom miasta Krosna oraz środowiskom harcerskim.

Czytaj więcej...

Zuchowe Mikołajki

9 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 14 w Krośnie odbyły się Zuchowe Mikołajki zorganizowane przez Komendę Hufca Krosno oraz Namiestnictwo Zuchowe.

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP