Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Betlejemskie Światełko Pokoju w Krakowie

Jeden świat, jedno przyrzeczenie, jedno światło...
Słowa te nawiązują do programu, jaki obecnie jest realizowany w Związku Harcerstwa Polskiego. 1 sierpnia 2007 roku druhny i druhowie odnowią swoje Przyrzeczenia Harcerskie, a zuchy – Obietnicę Zuchową. Program uświadamia, że harcerstwo to jedna wielka rodzina, w której gości miłość, braterstwo i jedność. Jeden jest świat, w nim jedno przyrzeczenie. Jedno jest także światło, które przekazują sobie skauci Europy. Do Polski trafiło już po raz szesnasty.


W niedzielę, 17 grudnia, o godz. 11 na Łysej Polanie Światło przekazali Naczelniczce ZHP skauci słowaccy. Następnie trafiło do Krakowa, skąd odebrał je Szczep Harcerski „Górskie Bractwo”.

Światło jest symbolem ciepła, miłości, braterstwa i jedności. Harcerze przekazują je do urzędów, szpitali, domów dziecka, hospicjów, instytucji oraz mieszkańcom miast, którzy zabierają je do swoich domów.

Z Krosna wyjechaliśmy o 6 rano. Pierwszym punktem naszego wyjazdu, było odwiedzenie symbolicznego grobu druhów Jana i Stanisława Magurów, bohaterów Hufca Krosno, który znajduje się na Cmentarzu Rakowickim. Zaprowadziła nas tam rodzina druhów. Od ok. 11 mieliśmy czas na przechadzkę po krakowskim rynku, zjedzeniu ciepłego posiłku. O 15.30 spotkaliśmy się na dziedzińcu Wawelu, gdzie odbyło się przekazanie Światła Komendantowi Chorągwi Krakowskiej przez Naczelniczkę ZHP. Następnie przeszliśmy do Kościoła Mariackiego, gdzie została odprawiona Msza Św., a po niej każde obecne środowisko mogło odebrać Światełko Pokoju.

Reprezentacja szczepu- druhny Maja, Gabrysia oraz druhowie Daniel i Mikołaj, w imieniu Hufca Krosno, zawiozła Światło pani Marii Magurze- Witkowskiej – siostrze bohaterów Hufca Krosno oraz jej rodzinie. Była to okazja do wspomnienia druhów oraz do spędzenia miłych chwil w ciepłej i rodzinnej atmosferze, jaką stworzyli Państwo Witkowscy.

Do Krosna wróciliśmy około godz. 23, zmęczeni, ale zadowoleni, że mogliśmy przywieźć Światełko i przekazać je dalej.

Niech Światło, które odebraliśmy prowadzi nas i wskazuje drogę do poznania świata i drugiego człowieka. Niech będzie symbolem radości i miłości i dodaje nam odwagi w codzienności.

Z harcerskim pozdrowieniem- Czuwaj!

LAS 2006

Wśród wieloznaczności znaczeń w języku polskim ciężko doszukać się innego znaczenia dla słowa las. Przecież las zawsze był, jest i będzie skupiskiem drzew, pewnym ekosystemem, siedliskiem fauny i flory. Jednakże las to także pewien skrót- Letnia Akcja Szkoleniowa.

Czytaj więcej...

Nasi harcerze odebrali Betlejemskie Światło Pokoju....

W niedzielę 17 grudnia 2006 r. o godzinie 10.00 Betlejemskie Światło Pokoju, przywiezione przez skautów słowackich, przekroczyło granicę Polski. Na Łysej Polanie w Tatrach odebrali je harcerze ZHP, w tym również reprezentacja Hufca Krosno.

Czytaj więcej...

II Harcerski Turniej Piłki Halowej

Dnia 2 grudnia 2006 r. Związek Drużyn ZHP Ziemi Jedlickiej im. kpt. Stanisława Betleja zorganizował wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji II Harcerski Turniej Piłki Halowej.

Czytaj więcej...

O TYCH, CO ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ

Warto wspomnieć, że rok 1912 był początkiem harcerstwa na ziemi krośnieńskiej. Pierwszym komendantem drużyn skautowych był prof. Stanisław Moroniewicz (1877- 1926).

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP